Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiSıfat Nedir
Ekleyen : admin Okunma Sayısı : 3521
Ekl. Tar: 10-02-2014 Gün. Tar: 10-02-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Niteleme Sıfatı Örnekleri
 • Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Asıl Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Sıra Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Üleştirme Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri
 • Belgisiz Sıfat Örnekleri
 • Soru Sıfatı Örnekleri
 • Basit Sıfat Örnekleri
 • Türemiş Sıfat Örnekleri
 • Birleşik Sıfat Örnekleri
 • Adlaşmış Sıfat Örnekleri
 • Ünvan (San) Sıfatı Örnekleri
 • Sıfatlarda Pekiştirme Örnekleri
 • a) m, p, r, s ünsüzleri ile pekiştirme örnekleri:
 • b) İkileme ( tekrarlama ) yolu ile nitleme örnekleri:
 • c) Tekrarlanan sıfatların arasına soru ekileri katılarak yapılan pekiştirme örnekleri:
 • Sıfatlarda Küçültme Örnekleri
 • İlgili Yazılar

  01 | Sıfat Örnekleri
  02 | Birleşik Sıfat
  03 | Birleşik Sıfat Ekleri
  04 | Sıfat Tamlamaları


  Niteleme Sıfatı Örnekleri

  Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Bunlar varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

  Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.

  ÖRNEK:
  Hasta adam »»»» Durumunu belirtir.

  Kırmızı elma »»»» Rengini belirtir.

  Yuvarlak masa »»»» Şeklini belirtir.

  NOT: Cümle içerisinde, niteleme sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " nasıl " sorusunu sorarız.  Kurumuş yapraklar yere döküldü.” cümlesindeki altı çizili sözcük, yaprağın nasıl olduğunu yani niteliğini bildiriyor. İsme “Nasıl yapraklar?” diye sorarsak cevap olarak “kurumuş” sözünün geldiğini görürüz.


  İşaret Sıfatı Örnekleri

  Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. Söyleyen kişinin, sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişir.
  Bu evi biz aldık.” cümlesinde evin yakın olduğu;
  Şu evi biz aldık.” cümlesinde biraz uzak;
  O evi biz aldık.” cümlesinde çok uzak ya da, sözü edilen bir evin olduğu anlaşılır.

  Bu cümlelerde altı çizili sözcükler işaret sıfatıdır. Bu tür sıfatlar isme “hangi” sorusunun sorulmasıyla bulunur. “Hangi ev?”, “ “Bu ev” gibi...

  Bazı işaret sıfatları ise yer bildirir. Bunlar çoğu zaman “-ki” ekini alarak kullanılır.
  Buradaki evi biz aldık.
  Şuradaki evi biz aldık.
  Oradaki evi biz aldık.

  cümlelerinde bulunan altı çizili sözcükler yer bildiren işaret sıfatlarıdır. Bunların dışında; öteki sokak, beriki ağaç gibi yer bildiren sıfatlar da vardır.

  Sayı Sıfatı Örnekleri

  İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Birkaç türü vardır. Örneğin; "Sınıfta yedi öğrenci vardı."

  Asıl Sayı Sıfatı Örnekleri

  Yedinci öğrenci gelsin.

  Sıra Sayı Sıfatı Örnekleri

  Yedişer kişi geldi.

  Üleştirme Sayı Sıfatı Örnekleri

  Yedi de bir ihtimal var.

  Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri

  Çeyrek ekmek aldı.

  Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri

  Bunların dışında bazı kaynakların topluluk sayı sıfatı diye adlandırdığı, ikiz çocuk gibi sıfatlar da vardır.

  Belgisiz Sıfat Örnekleri

  İsimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.
  Bazı konularda bilgisi yoktur.
  Birtakım yanlış fikirleri vardı.
  Hiçbir öğrenci gelmemişti.
  Bütün kitapları aldı.
  Her yer tertemizdi.
  Bir gün bu iyiliğinizi ödeyeceğim.
  Cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. İsimleri sayıca az çok belli etmişler ancak tam bir özellik bildirmemişlerdir.

  Soru Sıfatı Örnekleri

  İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soran sıfatlardır. Bu sözcüklerin yerine konan sözcükler de sıfattır.
  Nasıl filmleri seversin?
  Kaçar lira ayırmamız gerekiyor?
  Hangi soruyu çözemedi?

  Basit Sıfat Örnekleri

  Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.
  Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi.

  Türemiş Sıfat Örnekleri

  İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.
  Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan, işsiz adamlar, ölü balık, sütçü kadın, yarınki
  maç, genişçe bir oda, büyücek bir ev, ekşimsi / ekşimtırak erik, kısacık kol, incecik ip...
  Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
  yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
  uçuşan / pamukçuklar
  Kavakları silkeleyen / rüzgâr
  Kocaman / bir masası ve koltuğu
  çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa...

  Birleşik Sıfat Örnekleri

  Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.
  Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk...

  Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:
  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar

  Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.

  Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç adam, herhangi bir öğretmen, biraz zaman, birtakım elbiseler...

  b. Kurallı birleşik sıfatlar
  Çeşitli yollarla oluşurlar:

  ­Sıfat tamlaması + "-lİ" yapım eki
  büyük yapraklı ağaçlar, dost bakışlı insanlar, kısa boylu asker, büyük kapılı bina, kırık camlı ev...

  ­Sıfat tamlaması + "lIk" eki
  yarım günlük mesai, üç kuruşluk iş...

  ­İsim + iyelik eki + sıfat
  salonu büyük (bir) ev, çenesi düşük adam, saçı uzun bebek, rengi soluk kumaş...

  ­Takısız isim tamlaması + "-lİ" yapım eki
  taş duvarlı ev, aslan yürekli çocuk, demir kapılı bahçe...

  ­İsim + "-DEn" ayrılma hâl eki + isim-fiil:
  kulaktan dolma bilgiler...

  ­İkileme + isim
  evsiz barksız insanlarımız, tatsız tuzsuz işlerimiz, irili ufaklı eşyalar...

  ­İsim + ek + fiilimsi + isim
  işini bilir memur

  ­Deyim + isim
  cana yakın arkadaşlar, çenesi düşük insan...

  Adlaşmış Sıfat Örnekleri

  Bazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. Bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır.

  “Korkak insanların kendine güveni yoktur.”
  cümlesinde niteleme sıfatı olan “Korkak” sözcüğü,
  “Korkakların kendine güveni yoktur.”
  cümlesinde “insanlar” isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat olmuştur.

  Adlaşmış sıfat olan sözcükten sonra bir isim gelirse, anlam karışıklığını önlemek için iki sözcük arasına virgül (,) konur.
  İhtiyar, adamlara şöyle bir baktı.
  İhtiyar adamlara şöyle bir baktı.

  Not : Sıfatla, onun nitelediği isim arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

  Ünvan (San) Sıfatı Örnekleri

  İnsanların rütbe, görev, derece, mevki, memuriyet ve sosyal durumlarına göre isimlerine eklenen, isimleri ile birlikte söylenen saygı veya tanıtma sözcüklerine ÜNVAN SIFATI denir.

  Ünvan sıfatları, isimlerden önce gelebildikleri gibi isimden sonra veya hem isimden önce hem de isimden sonra gelebilirler. Kısaca ünvan sıfatları isimlerle birlikte üç şekilde kullanılır:
  1. İsimden önce:
  ÖRNEK: Doktor Mehmet, Yüzbaşı Hasan, Bay Cemil, Demirci Ahmet...
  2. İsimden sonra:
  ÖRNEK: Ahmet Bey, Ayşe Hanım, Hasan Yüzbaşı, Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Dayı...
  3. Hem isimden önce; hem de isimden sonra:
  ÖRNEK: Öğretmen Ayşe Hanım, Doktor Mehmet Bey, Makinist Ahmet Usta...
  NOT: Ünvan sıfatları, özel isimler gibi büyük harfle yazılmaya başlanır.

  Sıfatlarda Pekiştirme Örnekleri

  Sıfatların anlamlarının küvvetlendirilmesine, güçlendirilmesine sıfatlarda pekiştirme denir.

  Sıfatlarda pekiştirme dört şekilde yapılır:

  a) m, p, r, s ünsüzleri ile pekiştirme örnekleri:

  Bazı niteleme sıfatlarının ilk sesli harfine kadar olan kısmının sonuna, ' m, p, r, s ' harflerinden uygun olanı eklenir. Meydana gelen ön ek niteleme sıfatının başına eklenerek yapılır.

  ÖRNEK:
  Beyaz önlük >>>>> Be + m + beyaz önlük >>>>> Tertemiz çocuk
  Sıfat İsim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

  rmızı elma >>>>> + p + kırmız elma >>>>> Kıpkırmızı elma
  Sıfat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

  Temiz çocuk >>>>> Te + r + temiz çocuk >>>>> Tertemiz çocuk
  Sıfat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

  Doğru yol >>>>> Dosdoğru yol

  b) İkileme ( tekrarlama ) yolu ile nitleme örnekleri:

  Niteleme sıfatı olan sözcüğün iki defa arka arkaya söylenip yazılması ile yapılan pekiştirmedir.
  ÖRNEK:
  Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler
  Sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
  Sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
  Uzun yollar >>>>> Uzun uzun yollar
  Taze yumurta >>>>> Taze taze yumurtar

  c) Tekrarlanan sıfatların arasına soru ekileri katılarak yapılan pekiştirme örnekleri:

  ÖRNEK:
  Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler >>>>> beyaz beyaz dişler
  Niteleme Sıfatı > Tekrarlama, sıfatlarda pekiştirme > Soru eki, sıfatlarda pekiştirme

  Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
  Sıcak sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
  Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
  Uzun uzun yollar >>>>> Uzun mu uzun yollar

  Sıfatlarda Küçültme Örnekleri

  Niteleme sıfatlarının sonlarına eklenen "-ce, -cik, -(i)msi, -(i)

  mtırak " ekleri onların anlamlarında
  küçültme, daraltma veya kısma yapar.
  Bu ekleri alan sıfatlara, küçültme sıfatları denir.

  ÖRNEK:
  Güzel araba >>>>> güzelce araba
  Yeşil elma >>>>> yeşilimsi elma
  Mavi çanta >>>>> mavimsi çanta
  Kısa pantolon >>>>> kısacık pantolon
  Küçük masa >>>>> küçücük masa
  Mavi çanta >>>>> mavimtırak çanta
  Sarı elma >>>>> sarımtırak elma

  Benzer Yazilar

  
  01 | Sıfat

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor